Geiten en varkens maken kwetsbare families zelfstandiger en weerbaarder – Help je de vereniging Afrikin om het project voort uit te bouwen?

GOMA / BUIKWE – Al twee keer hebben we met onze fijne en dappere vereniging Afrikin met succes actie gevoerd om giften in te zamelen waarmee we geitjes en varkentjes konden aankopen voor kwetsbare vrouwen en hun families in Oost-Congo en Uganda. We zijn alle donoren erg dankbaar! Onze acties wierpen vruchten af, want met de ingezamelde middelen konden we een aantal families een stap vooruit laten zetten: we financierden geitjes in de stad Goma (Oost-Congo) en varkentjes in Buikwe (Uganda). In Goma zijn er ondertussen 26 geiten, in Buikwe spreken we over 28 varkens.

 

De deelnemende vrouwen (families) leerden de dieren te verzorgen en ermee te kweken. Bij geboortes geldt de afspraak dat het eerstgeboren jong wordt afgestaan om het gratis door te geven aan een andere familie. Zo wordt de kring van deelnemers gestaag groter. Nadien kunnen de families andere jongen verkopen.

 

Het project helpt de vrouwen om hun families te ondersteunen. Ze worden economisch sterker en ervaren wat ze zelf kunnen bereiken met het geiten- of varkensproject. De mest van de dieren wordt gebruikt in de eigen moestuin. Sommige vrouwen slagen er zelfs in om de geiten- of varkensmest te verkopen en zo wat extra te verdienen.

 

Graag nodigen we jou uit om opnieuw een gift te doen en de verdere ontwikkeling van het project te ondersteunen.

Je kan rechtstreeks storten op het rekeningnummer van Afrikin, met de mededeling ‘geitjes en varkentjes’: BE14 8918 7408 4083.

Wil je graag een fiscaal attest waardoor je een deel van je gift recupereert via de belastingen? Dan kan je je gift (minimaal 40 euro) storten op het rekeningnummer van vzw Kontinenten (BE66 7380 3734 7143), met in de mededeling 2 zaken: je rijksregisternummer + Afrikin. De vzw Kontinenten stuurt nadien een fiscaal attest toe. Lees meer op : https://www.kontinenten.be/nl/projecten-4/afrikin-
https://www.kontinenten.be/nl/projecten-4/afrikin-

 

Momenteel schommelt de prijs van een degelijke geit in Goma rond de 100 euro. De prijs van een varkentje in Buikwe ligt nu rond de 46 euro.

Misschien ben je lid van een club, netwerk of vereniging die onze Afrikin-actie wil steunen ? Of werk je in een onderneming die interesse heeft om het project te steunen. Laat het ons vooral weten ! E-mail: afrikin.belgium@gmail.com

We laten vrouwen uit Congo en Uganda zelf aan het woord over hun ervaringen met het project : Marguérite, Honorine en Marceline uit Goma vertellen hoe de geiten hun leven veranderen:

Marguérite: “Ik voel me opgelucht wanneer ik naar mijn drie geiten kijk”

Honorine: “Mijn geiten zijn de enige rijkdom die ik bezit.”

Marceline: “Mijn kinderen zullen het beter krijgen dankzij onze geiten”

Marguérite Ntabugi Kisunzu (75) is een oudere, kwetsbare weduwe in de Avenue Majengo in Lac Vert, één van de wijken van de stad Goma in Oost-Congo. Zij is erg tevreden omdat ze een gratis geit mocht in ontvangst nemen van Afrikin, via de vrijwilligers in Goma.

 

“Mijn geit heeft al drie jongen gekregen”, vertelt Marguérite. “Het eerste geitje heb ik, zoals afgesproken, doorgegeven aan een andere weduwe. Zelf heb ik nu de moedergeit en de twee resterende jongen. Ik voel me opgelucht wanneer ik naar mijn drie geiten kijk. Soms verdien ik een beetje geld omdat ik geitenmest kan verkopen. Maar ik gebruik de mest ook zelf, in mijn eigen moestuin en op mijn akkertje. Zo kan ik meer groenten produceren.”

 

“Ik ben nu lid van de groep Afrikin-vrouwen uit de wijken Lac Vert en Mugunga. Onlangs was ik ziek. Andere vrouwen uit de groep zijn me toen komen bezoeken uit solidariteit met mijn situatie. Ze boden me ook bijstand. Ik ben Afrikin echt dankbaar omdat ik de kans kreeg om een geit in ontvangst te nemen. Ik ben ze ook dankbaar omdat ze ons hielpen om een groep te vormen. De vrouwen die nu samenspannen, helpen elkaar onderling. Mijn kleinzoons, die geen ouders meer hebben en die aan ondervoeding leden, worden nu weer gezonder door de groenten die ik kweek in mijn moestuin; en die tuin floreert dus ook dankzij de geitenmest.”

 

Moge God de leden van Afrikin en partners zegenen voor alle bijstand die ze ons geven en voor hun inspanningen voor kwetsbare personen, in het bijzonder vrouwen die weduwe werden.”

 

Honorine Ombeni is een 55-jarige weduwe met vijf kinderen. Ook zij woont in de Avenue Majengo in Lac Vert. En ook zij kreeg één van de Afrikin-geiten. “Dank je wel Afrikin omdat ik een geit kon krijgen”, zegt Honorine. “Ik ben tevreden. Mijn eerste geitenjong gaf ik door aan een andere weduwe uit onze gemeenschap. Maar er is nu al een tweede jong. Ik ben erg trots op mijn geiten.”

 

“Als deelneemster aan dit project heb ik weer hoop in het leven. Ik hoop dat ik ooit mijn eigen lapje grond zal hebben. Ik waak angstvallig over mijn geiten, want het is de enige rijkdom die ik bezit.”

Marceline Nihitegeka (49) is een jonge weduwe met wel 11 kinderen, 5 jongens en 6 meisjes. Zij woont in de Avenue Bishogwe, in de wijk Mugunga in Goma. Marceline vindt het geweldig dat ook zij een geit kreeg. “Mijn geit kreeg ondertussen al twee jongen. Eén van de jongen ging naar een andere vrouw uit de wijk die werd voorgesteld door de vrijwilligers van Afrikin Goma. Zelf heb ik nu nog twee geiten. Mijn geit is opnieuw drachtig, dus ik heb weer een mooi vooruitzicht.”

“Ik ben nu minder ongerust over mijn leven want ik denk dat mijn kinderen het beter zullen krijgen dankzij onze geiten. Sinds ik werd geholpen door Afrikin, voel ik me echt goed in mijn vel. Ik heb nu hoopt dat mijn leven en dat van mijn kinderen beter zal worden. Mettertijd zal ik nog veel zelfstandiger worden. Dank je wel, Afrikin, om een aantal vrouwen te hebben bijeengebracht in een groep! Vroeger leefden we allemaal op ons eilandje maar nu beginnen we elkaar onderling te helpen. Ik wil Afrikin aanmoedigen om naast het geitenproject nog andere ideeën uit te werken die ons zowel op sociaal vlak als op economisch vlak weerbaarder kunnen maken.”

En ook uit Uganda komen er zeer bemoedigende en positieve reacties!

Florence: “Mijn kind kan naar school en er komt eten op tafel”

Evelyn: “De varkensmest gebruik ik in mijn tuintje”

Florence: In Uganda is Florence dan weer één van de vrouwen waarvoor Afrikin dankzij jullie giften een varken kon sponsoren! Zij boekte al erg positieve resultaten met haar varken, en verzorgt het prima. Het varken kreeg al twee keer jongen, wat dan weer twee andere families gelukkig maakte. “Ik ben bijzonder gelukkig met dit project”, vertelt Florence. “Ik ben ondertussen zo’n beetje een consultant geworden voor het kweken van varkens. Sommige varkentjes kon ik doorgeven aan andere families. Ik gebruik de varkensmest in mijn eigen tuin.”

“Mijn kinderen leerden ook hoe je met varkens omgaat. Het schoolgeld van mijn kind betalen was vroeger een probleem. Nu is dat anders, want ik kan ook varkentjes verkopen en zo inkomsten creëren. Het project helpt me ook op eten op tafel te krijgen. Veel dank aan Afrikin en de sponsors!”

Evelyn is één van de andere Ugandese vrouwen die zijn opgenomen in het varkensproject. Ook zij is enorm in haar nopjes met het initiatief. “Ik heb nu mest die ik uitstrooi in mijn eigen moestuintje, en kon al een varkentje afstaan aan een andere familie. Mijn kinderen staken ook heel wat op dankzij dit project. We hebben nu tenminste centen om eten te kopen. Vroeger was dat héél anders. Hartelijk dank!”