STEUN ONS VIA KONTINENTEN

Ons project wordt eveneens ondersteund door vzw Kontinenten waarmee wij een samenwerkingsovereenkomst hebben afgesloten.
https://www.kontinenten.be/

Geen fiscaal attest nodig?
Stort dan je gift gewoon op het rekeningnummer van Afrikin: BE14 8918 7408 4083.

Wel een fiscaal attest nodig?
Dan kan je storten op het rekeningnummer van vzw Kontinenten:
BE66 7380 3734 7143 – BIC KREDBEBB.
In de mededeling zet je 3 zaken:
– Jouw naam,
– Jouw rijksregisternummer,
– Afrikin GOMA (voor onze projecten in Congo) of Afrikin UGANDA of enkel Afrikin (dan voorzien wij zelf een verdeling tussen de 2 landen).

Jaarlijkse giften vanaf 40,00 euro zijn fiscaal aftrekbaar.
(Gelieve bij de mededeling te vermelden uw rijksregister- of ondernemingsnummer = vraag FOD financiën, het bedrag van giften wordt automatisch vooraf ingevuld in de personenbelastingaangifte door de FOD Financiën. Juiste en volledige identificatiegegevens zijn hiervoor cruciaal en daarvoor heeft de Federale Overheidsdienst Financiën bij een gift uw rijksregisternummer nodig).

Er worden geen kwijtschriften uitgereikt voor stortingen die de opbrengst vertegenwoordigen van een collectieve geldinzameling en dus niet werkelijk afkomstig zijn van een individuele schenker.