Nieuwe varkentjes voor kwetsbare families in Buikwe, Oeganda!

Sinds een jaar of drie werken Afrikin en de vrijwillig(st)ers van Fountain of Excellence (Afrikin Oeganda) samen om kwetsbare vrouwen en families economisch te versterken door hen te voorzien van varkentjes. Op die manier krijgen deze vrouwen en families de kans om zelf varkens te kweken en inkomens te realiseren waarmee ze de leefomstandigheden in hun huishouden kunnen verbeteren. “Het hele project evolueert positief”, zegt Benjamin Kagiri van Fountain of Excellence, de groep van Oegandezen die voor Afrikin de plaatselijke partner is.

In de voorbije maanden december en januari zamelden we met Afrikin in België opnieuw giften in om nieuwe varkens te kunnen sponsoren in Oeganda (en nieuwe geitjes in Goma, in Oost-Congo). Hartelijk dank aan al wie hier positief op reageerde! De ingezamelde middelen worden verdeeld over onze partners in Oeganda en Congo.

In Buikwe (Oeganda) is nu net een nieuwe verdeling van varkentjes georganiseerd. “Die nieuwe actie is heel goed verlopen”, vertelt Benjamin. “Het was een succes! Een leider uit de lokale gemeenschap ontving ons om de nieuwe vrouwen en families vorming te geven. Eerst kregen de deelnemers uitleg over het verzorgen en kweken van varkens. Daarna konden ze allerlei vragen stellen. Onze expert zal de families nadien ook bezoeken om te kijken hoe ze hun varken verzorgen.”

Eén van de vrouwen zei dat ze nu veel kennis had opgedaan over ziektes die varkens kunnen oplopen. Een andere deelneemster verwoordde het zo: “Ik weet nu dat je aan een varken ook veel liefde moet geven en dat je er zelfs vriendschap mee kan sluiten.”

Alle nieuwe deelneemsters engageerden zich uiteraard formeel om bij toekomstige geboortes één van de biggetjes gratis door te geven aan een andere kwetsbare familie.

Weesjongen Lubega

 

Opmerkelijk: deze keer gaat één van de varkentjes naar een weesjongen, die vastbesloten is om zich te bekwamen in de varkenshouderij. Lubega, zoals de jongen heet, kon wegens armoede niet langer naar school gaan. “Samen met familieleden wil ik erg goed voor mijn varken gaan zorgen”, zegt hij. “Ooit hoop ik weer naar school te kunnen. Ik zou dolgraag later dokter worden.” “De passie in de ogen was Lubega was erg ontroerend”, reageert Benjamin Kagiri.

 

Wie zijn de anderen die deze keer een varkentje toegekend kregen?


Regina is een alleenstaande moeder die hard knokt voor haar vier kinderen. Zij koestert de hoop dat haar varken zal helpen om meer inkomsten te creëren zodat ze de kinderen meer kan bieden. “Ook haar ogen spraken boekdelen”, weet Benjamin.

Betty heeft niet minder dan elf kinderen om voor te zorgen! Ook zij gelooft dat haar varken een middel zal zijn om gestadig betere leefomstandigheden te creëren.

Frances heeft een fysieke beperking. Ze is de moeder van vier kinderen. En ook Justine heeft vier kinderen. Ook zij is in de wolken met haar varken.

De andere begunstigde vrouwen zijn Prissy (een moeder van zes kinderen), Molline (een alleenstaande moeder met drie kinderen), Margret (zes kinderen), Judith (twee kinderen) en Naluyange (acht kinderen). Twee van de vrouwen heten allebei Annet. Zij hebben elk drie kinderen.

Wanneer de varkens jongen krijgen, kunnen de families de jongen grootbrengen en sommige ervan verkopen om zo geld te verdienen. Ook de mest van de varkens is erg nuttig. Die mest kan worden gebruikt in de eigen moestuin, maar je kan hem ook verkopen aan anderen om een centje te verdienen.

Afrikin zoekt ook naar pistes en middelen om bijkomende initiatieven te nemen voor de vele vrouwen en families die op diverse tijdstippen varkens in ontvangst mochten nemen. Onze Belgische vrijwillig(st)ers onderzoeken hiertoe de mogelijkheden.

Oh ja, in de Congolese stad Goma zullen we binnenkort ook nieuwe geitjes kunnen verdelen. Ook dat is te danken aan de vele giften van Belgische schenkers! Jullie giften worden dus zeer goed en nuttig besteed! Ook over de nieuwe actie in Goma brengen we te gepaste tijde zeker nieuws!

Jouw gift wordt goed besteed!

 

Wil je ons helpen met onze geitjes- en varkentjescampagne? Of gewoon een gift doen ten bate van onze vereniging Afrikin? Dat kan!

ZONDER FISCAAL ATTEST: je kan rechtstreeks storten op het rekeningnummer van Afrikin, met de mededeling ‘geitjes en varkentjes’: BE14 8918 7408 4083.


MET FISCAAL ATTEST:  
wil je graag een fiscaal attest waardoor je een deel van je gift recupereert via de belastingen? Dan kan je je gift (minimaal 40 euro) storten op het rekeningnummer van vzw Kontinenten (BE66 7380 3734 7143), met in de mededeling 2 zaken: je rijksregisternummer + Afrikin. De vzw Kontinenten stuurt nadien een fiscaal attest toe. Lees meer op : https://www.kontinenten.be/nl/projecten-4/afrikin-


Momenteel schommelt de prijs van een degelijke geit in Goma rond de 100 euro. De prijs van een varkentje in Buikwe ligt nu rond de 46 euro.

Misschien ben je lid van een club, netwerk of vereniging die onze Afrikin-actie wil steunen ? Of werk je in een onderneming die interesse heeft om het project te steunen. Laat het ons vooral weten ! E-mail: afrikin.belgium@gmail.com