Nieuwe geitjes verdeeld onder kwetsbare vrouwen in Goma!

De vrijwilligers van Afrikin in de stad Goma (Noord-Kivu, DR Congo) hebben een aantal jonge geitjes kunnen verdelen onder 8 kwetsbare weduwes en tienermoeders uit de wijken Mugunga en Lac Vert, aan de rand van Goma. Het gaat om geitjes die werden geboren bij andere families, die eerder al een geit hadden ontvangen dankzij de inspanningen van Afrikin. Bedoeling is om een aantal vrouwen en hun families economisch sterker en weerbaarder te maken.
 
 
Het Afrikin-team in Goma bracht een aantal families in kaart die in aanmerking konden komen voor de toewijzing van een geitje. Dat werk werd in de voorbije maanden verricht. Het idee is dat een eerstgeboren geit gratis wordt doorgegeven aan een andere vrouw (familie). Voor dat gebeurt, moeten de geitjes eerst wat groeien natuurlijk.
 
Bij de jongste verdeling kregen de aanwezigen uitleg over het opzet van het project en de activiteiten van de vereniging Afrikin. De vrouwen die nu een geitje in ontvangst mochten nemen, vernamen dat dit mogelijk was omdat andere families – zoals voorzien – een jong gratis ter beschikking stelden. Het is uiteraard de bedoeling dat de ‘nieuwe’ vrouwen hetzelfde principe zullen toepassen zodat nog meer families na verloop van tijd een geit kunnen ontvangen.
 
Bij de overhandiging kregen de vrouwen overigens ook informatie over foktechnieken en suggesties over de beveiliging van hun vee.
 
Uiteindelijk gingen 8 geitjes deze keer naar even veel kwetsbare meisjes en vrouwen uit de wijken Mugunga en Lac Vert. De meisjes en vrouwen reageerden enthousiast en toonden zich erkentelijk voor het waardevolle gebaar. Ze deden verder de suggestie aan Afrikin om na te denken over een project dat de vrouwen kan helpen om dagelijks of maandelijks wat geld bij te verdienen (bijvoorbeeld via een klein handeltje of het kweken van kalkoenen).