Super nieuws van het dierenfront bij Afrikin!

In de voorbije weken hebben we, ondanks corona, onze actie rond geiten-kippen-varkens voor Goma (Oost-Congo) en Buikwe (Oeganda) op gang getrokken. Simpel was het zeker niet, maar we hebben toch al een mooi tussenresultaat. We danken alle milde schenkers (m/v) oprecht en van harte voor hun steun aan deze actie waarmee we een verschil willen maken voor een aantal zeer kwetsbare families op beide plaatsen. Jullie respons betekent veel voor ons en voor de families waarvoor we het allemaal doen.

Concreet kunnen we nu 13 geiten, 14 paar kuikentjes en 14 biggetjes aankopen. Teams van vrijwilligers op beide plaatsen organiseren de praktische uitwerking, de contacten met de families, de levering van de dieren, de opvolging. Wij geloven in deze meer duurzame vorm van ontwikkelingssamenwerking tussen vrijwilligers in België en hun partners in Congo en Oeganda.

Naarmate we informatie en beelden krijgen over de gebeurtenissen op het terrein zullen we jullie uiteraard voort op de hoogte houden. We hopen ook dat de vooruitgang van de actie jullie of anderen mag inspireren en motiveren om ons te (blijven) steunen.