Onze actie wordt nu zichtbaar op het terrein!

GOMA – De steungroep Afrikin-Goma heeft op maandag 15 februari 2021 een officiële activiteit georganiseerd om een aantal aangekochte geiten te verdelen onder weduwes met kinderen uit Mugunga en Lac Vert in Goma. De vrouwen waren in de wolken over deze actie. Een tiental vrouwen nam deel aan de plechtigheid waarbij 10 geiten werden overhandigd. Sommige vrouwen kunnen nu nog geen geit krijgen, maar ze deden wel mee omdat ze de aanpak van Afrikin de moeite vinden.

Veel van de vrouwen wilden hun dank uitspreken tegenover de vrijwilligers van Afrikin-Goma, alle mensen van Afrikin en alle personen van goede wil die giften hebben gestort om deze actie te kunnen waarmaken op het terrein. Afrikin-Goma bedacht een systeem om de groep van begunstigde vrouwen geleidelijk te vergroten. Eerstgeboren geitjes zullen worden geschonken om zo andere families gelukkig te maken.

 

Vijf vrouwen zitten nu in een beheerscomité dat de hele operatie mee moet begeleiden en opvolgen. De vrouwen willen hun best doen om een succes te maken van het geitenproject, ook met begeleiding van de plaatselijke overheid.

Er werd een protocolakkoord ondertekend tussen Afrikin-Goma en de 10 vrouwen, dit om de ernst van het werk te onderstrepen. De vrouwen beloofden om goed zorg te dragen voor de geiten en mee te zoeken naar een bok om de geiten te laten bevruchten. Hierbij zal een plaatselijke dierenarts zijn expertise ter beschikking stellen, in samenwerking met de vrijwilligers in Goma.

 

Niet alle aanwezige vrouwen konden al een geit krijgen. De vrouwen hopen dat Afrikin nog meer middelen zal kunnen verzamelen om ook anderen gelukkig te maken. De weduwes hebben het zeer moeilijk om hun kinderen groot te brengen.

Afrikin bedankt iedereen die al heeft gesponsord en nodigt andere mensen uit om deze actie ook te steunen, door giften te storten. 

Varkentjes voor kwetsbare families in Buikwe, Oeganda!

BUIKWE – Ook in Buikwe (Oeganda) worden nu op het terrein concrete inspanningen gedaan dankzij de giften die Afrikin in België verzamelde! Met onze vrienden van Fountain of Excellence (Afrikin Buikwe) werken we met varkentjes, en daarvan zijn er nu een aantal verdeeld onder kwetsbare families ter plaatse. Het gaat om families die verantwoordelijkheid dragen voor een aantal weeskinderen.

Onze Oegandese vrienden deden hun best om dieren van goede kwaliteit te vinden. Ze organiseerden ook een heuse plechtigheid om de varkentjes te overhandigen, met spandoek en al! De dieren werden aangekocht bij een boerderij in één van de dorpen in de streek van Buikwe.


De begunstigde families zijn uiteraard erg blij met de actie. Afrikin hoopt de kring van families gaandeweg uit te breiden, in functie van bijkomende giften die we kunnen ontvangen.