Afrikin: nieuwe varkentjes in Buikwe, in Oeganda!

Ook in Buikwe, in Oeganda, zijn er nu nieuwe varkentjes verdeeld onder kwetsbare vrouwen en hun families! Dit dankzij de giften van heel wat Belgen, ten bate van de jongste campagne van Afrikin!

De Oegandese vrijwillig(st)ers maakten er een hele gebeurtenis van, met als motto ‘Empowering vulnerable women economically through farming’. Wat zoveel wil zeggen als ‘kwetsbare vrouwen economisch versterken via veeteelt’.“Ieder jaar opnieuw zien wij hoe dit prachtige project een positieve impact heeft op de levens van mensen”, getuigt Benjamin van Afrikin Oeganda / Fountain of Excellence. “Toen we van start gingen, hadden we 10 vrouwen die in armoede leefden. Nu zitten we al aan meer dan 50 vrouwen en families in het district Buikwe!”

De families, die deelnemen aan het varkensproject, krijgen van een ervaren boer vorming over varkensteelt en agro-business. Met de opgedane kennis kunnen ze hun eigen varkensproject beter vormgeven. Nieuw geboren varkentjes worden in een aantal gevallen gratis geschonken aan andere families waardoor de groep nog groeit.

“We zijn onze Belgische medevrijwillig(st)ers bijzonder dankbaar”, stelt Benjamin. “Het is geweldig hoe zij ieder jaar dit project promoten en naar giften zoeken. We zijn ook erkentelijk aan alle schenkers die een gift deden! De hele campagne is erg waardevol voor heel wat families die in armoede leven.”

De foto’s en de video’s geven een mooie impressie van de jongste verdeling van varkentjes die werden gesponsord.

Benjamin legde aan de deelnemers het thema van dit jaar uit en leidde een workshop over varkensteelt in. Een andere vrijwilliger van Afrikin Oeganda, David, ging tijdens de vorming in gesprek met de vrouwen. Hij brengt bezoeken aan de families om na te gaan of de dieren goed worden verzorgd en te checken of de deelneemsters de afspraken binnen de groep nakomen.

Ook vrijwilligster Lydia was van de partij bij de jongste verdeling en de vorming.

De workshop werd gegeven door Joseph.

Wie waren de vrouwen die deze keer een varkentje in ontvangst mochten nemen? Een aantal voorbeelden.
Eén van de begunstigden was Doreen, een alleenstaande moeder met drie kinderen. Ze werd op jonge leeftijd al moeder en moest afhaken op school. Zij hoopt, door haar deelname aan het varkensproject, zelfstandiger te kunnen worden en beter voor haar gezin te kunnen zorgen.Fatiya is de mama van zeven kinderen. Zij hoopt dankzij het project haar kinderen naar school te laten gaan en meer inkomsten voor de familie te hebben.

Vrijwilliger Patrick reisde naar Rose, die zes kleinkinderen grootbrengt. Rose kon om gezondheidsredenen niet aanwezig zijn. Maar ook zij kreeg een varkentje. Rose hoopt dankzij haar varken meer te kunnen doen voor de kleinkinderen.

Jennifer is een alleenstaande moeder met twee kinderen. Ook haar leefomstandigheden zijn beproevend. Maar Jennifer is nu optimistischer gestemd.

Kyakuluga kon haar school niet afmaken. Ze raakte alle hoop kwijt. Nu doet ze mee aan het varkensproject. Zij hoopt zo geld te kunnen verdienen en terug naar school te gaan.

Rebecca heeft ook weer hoop. Zij hoopt meer te kunnen doen voor haar broers en zussen. Dezelfde hoop zien we bij Mercy. Ook zij wil graag economisch zelfstandiger worden.