Afrikin timmert dapper voort: geiten, varkens en kippen om kwetsbare families sterker te maken in Oost-Congo en Oeganda – timmer je met ons mee?

GOMA / BUIKWE – Onze Belgische vereniging Afrikin, die kan steunen op vrijwillig(st)ers in Afrika, timmert dapper voort. Ook nu organiseren we onze jaarlijkse eindejaarscampagne ten bate van kwetsbare kinderen, vrouwen en families in Goma (Oost-Congo) en Buikwe (Oeganda). Het doel: zoveel mogelijk giften verzamelen om opnieuw geitjes, varkentjes en deze keer ook kippen te kunnen sponsoren. Deze dieren worden gratis geschonken aan kwetsbare families en helpen hen zo om veerkrachtiger en zelfstandiger te worden.


De deelnemende vrouwen (families) leren de dieren te verzorgen en ermee te kweken. Bij geboortes geldt de afspraak dat het eerstgeboren jong wordt afgestaan om het gratis door te geven aan een andere familie. Zo wordt de kring van deelnemers gestaag groter. Nadien kunnen de families andere jongen verkopen.

Sterkere families

Het project helpt de vrouwen om hun families te ondersteunen. Ze worden economisch sterker en ervaren wat ze zelf kunnen bereiken met het geiten- of varkensproject. De mest van de dieren wordt gebruikt in de eigen moestuin. Sommige vrouwen slagen er zelfs in om de mest te verkopen en zo wat extra te verdienen. De vrouwen geven elkaar advies, wisselen uit en geven elkaar kracht. Hun zelfvertrouwen neemt toe.

In Goma zijn er ondertussen al 46 vrouwen (families) met een eigen geit. Zeven van de geiten zijn momenteel drachtig. In Buikwe zijn er circa 50 vrouwen (families) die nu een varken hebben.

Graag nodigen we jou uit om opnieuw een gift te doen en de verdere ontwikkeling van het project te ondersteunen. Onze Afrikin-teams in Goma en Buikwe zullen de projecten ter plekke coördineren en opvolgen.

Gift met of zonder attest

Je kan je gift rechtstreeks storten op het rekeningnummer van Afrikin, met de mededeling ‘geitjes/varkentjes/kippen’: BE14 8918 7408 4083.

Wil je graag een fiscaal attest waardoor je een deel van je gift recupereert via de belastingen? Dan kan je je gift (minimaal 40 euro) storten op het rekeningnummer van vzw Kontinenten (BE66 7380 3734 7143), met in de mededeling 3 zaken: je rijksregisternummer + Afrikin + geitjes/varkentjes/kippen. Als je je rijksregisternummer wenst te vermelden, maak je het voor vzw Kontinenten – waarmee we samenwerken – makkelijker om het attest toe te sturen. Lees meer op : https://www.kontinenten.be/nl/projecten-4/afrikin-

Momenteel schommelt de prijs van een degelijke geit in Goma rond de 100 euro. Varkens en kippen (in Oeganda) zijn een stuk goedkoper.

Misschien ben je lid van een club, netwerk of vereniging die onze Afrikin-actie wil steunen ? Of werk je in een onderneming die interesse heeft om het project te steunen.

Laat het ons vooral weten ! E-mail: afrikin.belgium@gmail.com

Vrouwen aan het woord

Wil je graag weten wat de vrouwen zelf vertellen? En wat we nog doen voor mensen in Goma en Buikwe? Hier lees je heel wat getuigenissen en vind je info: https://www.afrikin.be/blog/

Toemaatje:

In Buikwe konden we ook al een kleinschalig kippenproject laten van start gaan dankzij steun van de provincie Antwerpen.

In Goma konden we een (zeer geslaagde) opleiding coiffure & verzorging sponsoren dankzij steun van de gemeente Kontich. De deelneemsters openden nadien een gemeenschappelijk salon dat hen in staat zelf om eigen inkomsten te creëren.

Onze website zit op het adres www.afrikin.be. En onze Facebookpagina vind je hier: https://www.facebook.com/profile.php?id=100072050866989