Verheugend nieuws uit Goma: 10 nieuwe geitjes voor 10 extra families!

Onze vereniging Afrikin heeft in december 2022 en januari 2023 opnieuw giften ingezameld voor onze geitjes- en varkentjesprojecten, respectievelijk in Goma (Oost-Congo) en Buikwe (Oeganda). Onze Oegandese vrijwilligers konden een aantal weken geleden al een aantal kwetsbare vrouwen en families blij maken met een varken!


Vandaag, 15 april 2023, is er ook verheugend nieuws uit de stad Goma in Noord-Kivu. Daar zijn – dankzij de giften van onze schenkers en sympathisanten – nu 10 nieuwe geitjes toegekend aan even veel kwetsbare vrouwen en families! Het is de derde keer dat we dit kunnen organiseren, in nauwe samenwerking met onze Congolese vrijwillig(st)ers in Goma. De plaatselijke vrijwilligers regelen het transport van de dieren en doen ook een beroep op een dierenarts voor ondersteuning.

“De vrouwen die er nu bijkomen, waren erg enthousiast en tevreden”, vertellen de vrijwillig(st)ers vanuit Goma. “Dankzij hun geiten zullen ze zelfstandiger en veerkrachtiger worden. Er zal ook onderlinge solidariteit groeien onder de vrouwen, zoals we al bij eerdere edities konden vaststellen.”


“Wij zijn erg blij om deze geiten te mogen ontvangen”, klonk het bij de vrouwen. “Dit geeft ons hoop en zin om te leven. Wat hier gebeurt, sterkt ons in de hoop dat we een mooiere toekomst kunnen creëren.”


In twee precaire wijken van Goma waren bij eerdere acties al 32 geitjes verdeeld. Het aantal geitjes stijgt nu dus naar 42. De begunstigde vrouwen en families leven in erg fragiele omstandigheden.

Het principe van het project is dat het eerste nieuwe jong gratis wordt doorgegeven aan een andere familie om de kring uit te breiden. Andere jongen staan gewoon ter beschikking van de familie in kwestie, die zelf beslist hoe ze daarmee omgaat. De mest van de geitjes (en ook de varkens in Oeganda) wordt gebruikt in de eigen moestuin of verkocht aan anderen die groenten kweken.

De deelnemende vrouwen hebben ook geregeld ontmoetingen, steunen en adviseren elkaar en voelen zich onderling verbonden.


Afrikin zoekt naar manieren om de vrouwen (families) in Goma en Buikwe nog meer te ondersteunen. Dat is niet zo makkelijk, maar we onderzoeken wel diverse pistes. Particulieren, verenigingen en anderen die ons willen steunen in ons humanitaire werk, zijn altijd zeer welkom.
Veel dank aan iedereen die ons al steunde in onze acties!